Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Esters bog 5, 13


1992
Men alt det er mig ikke nok, så længe jeg må se denne jøde Mordokaj sidde i kongens port."
1931
Men alt det er mig ikke nok, så længe jeg ser denne jøde Mordokaj sidde i kongens port.«
1871
Men alt dette er mig ikke nok, al den Tid jeg ser Jøden Mardokaj sidde i Kongens Port.
1647
Men jeg er icke fornøyet med alt dette / ald den tjd jeg seer mardochæum den Jøde sidde hos Kongens Port.
norsk 1930
13 Men alt dette er mig ikke nok all den stund jeg ser jøden Mordekai sitte i kongens port.
Bibelen Guds Ord
Da sa hans kone Seresj og alle hans venner til ham: "La det bli laget en galge, femti alen høy, og i morgen kan du foreslå for kongen at Mordekai blir hengt i den. Så kan du gå lykkelig til gjestebudet sammen med kongen." Dette syntes Haman godt om, så han fikk laget en galge.
King James version
Yet all this availeth me nothing, so long as I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate.

svenske vers