Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Esters bog 6, 2


1992
Det viste sig, at der var skrevet om, at Mordokaj havde fortalt, hvordan Bigtan og Teresh, to af kongens eunukker, derhørte til dørvogterne, havde søgt en lejlighed til at lægge hånd på kong Ahasverus.
1931
Man fandt da optegnet, hvorledes Mordokaj havde meldt, at bigtana og teresj, to kongelige hofmænd, der hørte til dørvogterne, havde søgt lejlighed til at lægge hånd på kong Ahasverus.
1871
Og der fandtes skrevet, at Mardokaj havde gjort Angivelse om Bigtana og Theres, to af Kongens Kammertjenere, af dem, som holdt Vagt ved Dørtærskelen, og som havde søgt at lægge Haand paa Kong Ahasverus. Og Kongen sagde: Hvad Ære og Ophøjelse er der sket Mardokaj for det? Da sagde Kongens Folk, som tjente ham: Ham er ikke sket nogen Ting.
1647
Oc der fants skrefvet / Ad Mardochæus hafde tilkiendegifvit / om Bigthana oc Theres / to Kongens Kammersvenne / af dem som varede paa Dørtærsklen / som søgte efter / ad legge Haanden paa Kong Asverus.
norsk 1930
2 Der fant de optegnet at Mordekai hadde meldt hvorledes Bigtana og Teres, to av de hoffmenn hos kongen som holdt vakt ved dørtreskelen, hadde søkt å legge hånd på kong Ahasverus.
Bibelen Guds Ord
Da sa kongen: "Hvilken ære eller verdighet er Mordekai blitt vist for dette?" Kongens tjenere som oppvartet ham, sa: "Ikke noe som helst er blitt gjort for ham."
King James version
And it was found written, that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king's chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus.

svenske vers