Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 7, 3


1992
så de ikke skal sønderrive mig som løver og slæbe mig bort, uden at nogen kan redde.
1931
at han ej som en løve skal rive mig sønder, bortrive, uden at nogen befrier.
1871
at han ikke som en Løve skal slide min Sjæl, ja, rive den bort, uden at der er nogen, som redder.
1647
Ad hand / maa skee / icke grjber min Siæl som en Løve / (ad der skulde være) den som sønderrifve / oc icke den som frjer.
norsk 1930
3 forat ikke fienden skal sønderrive min sjel som en løve, sønderbryte, og det er ingen som redder!
Bibelen Guds Ord
så ikke noen river min sjel i stykker, som en løve sønderriver når det ikke er noen til å utfri.
King James version
Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.

svenske vers