Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 7, 5


1992
hvis jeg har handlet ondt mod min ven eller uden anledning udplyndret min modstander,
1931
har jeg voldet dem ondt, der holdt fred med mig, uden årsag gjort mine fjender men,
1871
dersom jeg har vederlagt den ondt, som holder Fred med mig, - og jeg har dog friet den, som var min Fjende uden Aarsag -;
1647
Hafver jeg betalit den ont / som lefver fredsommelig med mig / (Ja jeg hafver frjt den som var min Fiende uden Sag)
norsk 1930
5 dersom jeg har gjengjeldt den med ondt som holdt fred med mig, eller plyndret den som var min fiende uten årsak,
Bibelen Guds Ord
hvis jeg med ondt har lønnet ham som holdt fred med meg eller har plyndret min fiende uten grunn,
King James version
If I have rewarded evil unto him that was at peace with me; (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy:)

svenske vers