Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 7, 14


1992
men han skal rette de dræbende våben mod sig selv og gøre sine pile til brandpile.
1931
men mod sig selv har han rettet de dræbende våben, gjort sine pile til brændende pile.
1871
og han har beredt dødelige Vaaben imod dem; sine Pile gør han brændende.
1647
Oc hand hafver beridt døødelige Skud til hannem / hand skal bruge sine Pjle mod dem som ere faa heede.
norsk 1930
14 og legger drepende våben til rette imot ham; sine piler gjør han brennende.
Bibelen Guds Ord
Han klargjør dødelige våpen til Sitt bruk. Sine piler gjør Han til brannpiler.
King James version
He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth his arrows against the persecutors.

svenske vers