Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 7, 16


1992
En faldgrube har han gravet ud, men han falder selv i den grav, han gravede.
1931
han grov en grube, han huled den ud, men faldt i den grav, han gjorde.
1871
Han har gravet en Grav og opkastet den; men han skal falde i Grav en, som han gør.
1647
Hand hafver grafvit en Graf / oc opkast den / men hand skal falde i Grafven / som hand giorde.
norsk 1930
16 En grav har han gravd og hulet den ut; men han faller i den grav han arbeidet på.
Bibelen Guds Ord
Han laget en grav og grov den ut, og har selv falt i grøften han laget.
King James version
He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made.

svenske vers