Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 31, 4


1992
For du er min klippe og min borg, led mig og før mig for dit navns skyld!
1931
thi du er min klippe og borg. For dit navns skyld lede og føre du mig,
1871
Thi du er min Klippe og min Befæstning, og for dit Navns Skyld vil du lede mig og føre mig.
1647
Thi du est min Klippe oc mit Slot / oc for dit Nafns skyld skalt du lede mig / oc udføre mig.
norsk 1930
4 For du er min klippe og min borg, og for ditt navns skyld vil du føre og lede mig.
Bibelen Guds Ord
For Du er min klippe og min festning. Derfor, for Ditt navns skyld, led meg og før meg!
King James version
For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.

svenske vers