Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 31, 10


1992
Vær mig nådig, Herre, for jeg er i nød. Mit øje er sløret af sorg ? min sjæl og mit indre ?
1931
Vær mig nådig, herre, thi jeg er angst, af kummer hentæres mit øje, min sjæl og mit indre.
1871
Herre! vær mig naadig, thi jeg er angest; hentæret af Sorg er mit Øje, min Sjæl og min Krop.
1647
HERRE / være mig naadig / thi mig er bange : Mit Øye er igiennemstucket for harm (der til) med min Siæl oc min Buug.
norsk 1930
10 Vær mig nådig, Herre! for jeg er i trengsel; borttæret av sorg er mitt øie, min sjel og mitt legeme.
Bibelen Guds Ord
Vær meg nådig Herre, for jeg er i trengsel. Mitt øye tæres bort av sorg, ja, min sjel og mitt indre.
King James version
Have mercy upon me, O LORD, for I am in trouble: mine eye is consumed with grief, yea, my soul and my belly.

svenske vers