Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 31, 11


1992
mit liv svinder hen i klage, mine år i suk. Min kraft er nedbrudt i min nød, min krop sygner hen.
1931
Thi mit liv svinder hen i sorg, mine år i suk, min kraft er brudt for min brødes skyld, mine ben hentæres.
1871
Thi mit Liv er svundet hen i Bedrøvelse og mine Aar i Suk; min Kraft er brudt for min Misgernings Skyld, og mine Ben ere hentørrede.
1647
Thi mit Lif er fortærit af Drøfvelse / oc mine Aar af Suck / Min Mact er forfalden for min Missgierning / oc mine Been ere giennemstuckne.
norsk 1930
11 For mitt liv svinner bort med sorg, og mine år med sukk; min kraft er brutt for min misgjernings skyld, og mine ben er uttæret.
Bibelen Guds Ord
For mitt liv svinner hen i sorg, og mine år i sukk. Min kraft svikter for min misgjernings skyld, og mine bein tæres bort.
King James version
For my life is spent with grief, and my years with sighing: my strength faileth because of mine iniquity, and my bones are consumed.

svenske vers