Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 31, 21


1992
Du skjuler dem hos dig, fjernt fra menneskers overgreb; du gemmer dem i din hytte, fjernt fra anklagende tunger.
1931
Du skjuler dem i dit åsyns skjul for menneskers stimmel; du gemmer dem i en hytte for tungers kiv.
1871
Du vil skjule dem i dit Ansigts Skjul for Menneskers Sammensværgelser; du vil gemme ved: dem i en Hytte for Tungers Kiv.
1647
Du skalt skiule dem i dit Ansictis Skiul for hver mands Traadt / Du skalt skiule dem i en Hytte / for de kjfactige Tunger.
norsk 1930
21 Du skjuler dem i ditt åsyns skjul for menneskers sammensvergelser, du gjemmer dem i en hytte for tungers kiv.
Bibelen Guds Ord
Du skal gjemme dem i Ditt åsyns skjul, borte fra menneskets onde råd. Under et dekke skal Du bevare dem fra tungers angrep.
King James version
Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man: thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues.

svenske vers