Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 31, 22


1992
Lovet være Herren! Han har vist sin underfulde troskab mod mig i den belejrede by.
1931
Lovet være Herren, thi under fuld miskundhed har han vist mig i en befæstet stad.
1871
Lovet være Herren! thi han har underligt bevist sin Miskundhed imod mig i en fast Stad.
1647
Lofvet være HErren / thi hand hafver underlig giort sin Miskundhed imod mig i en fast Stad.
norsk 1930
22 Lovet være Herren! for han har underlig vist sin miskunnhet imot mig i en fast by.
Bibelen Guds Ord
Lovet være Herren, for Han har overveldet meg med Sin miskunnhet i en befestet stad.
King James version
Blessed be the LORD: for he hath showed me his marvellous kindness in a strong city.

svenske vers