Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 41, 2


1992
For Korlederen. Salme Af David. Lykkelig den, der har omsorg for den svage, på ulykkens dag redder Herren ham.
1931
Salig den mand, der tager sig af de svage, ham Frelser Herren på ulykkens dag;
1871
Til Sangmesteren; en Psalme af David. Salig den, som handler forstandigt imod den ringe; Herren skal redde ham paa den onde Dag.
1647
XLI. Til Sangmesteren / Davids Psalme. Salig er den som forstaer sig paa den Nødtørstige / HErren skal redde hannem paa den onde Dag.
norsk 1930
41 Til sangmesteren; en salme av David.2 Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham.
Bibelen Guds Ord
Til sangmesteren. En salme av David. Salig er den som har omsorg for den hjelpeløse. Herren skal utfri ham på den onde dag.
King James version
To the chief Musician, A Psalm of David. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble.

svenske vers      


41:1, 2 Ed 141
41:1 - 3 4BC 1148; 6T 306-7; MB 23-4   info