Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 41, 3


1992
Herren beskytter ham og giver ham liv, han prises lykkelig i landet. Giv ham ikke i hans fjenders vold!
1931
Herren vogter ham, holder ham i live, det går ham vel i landet, han giver ham ikke i fjendevold.
1871
Herren skal bevare ham og holde ham ved Live, han skal blive lyksalig paa Jorden; og du skal ikke give ham hen i hans Fjenders Villie.
1647
HErren skal bevare hannem / Oc holde hannem ved Lifvit / der skal gaa hannem vel i Landet : Oc du skalt icke gifve hannem i hans Fienders Villie.
norsk 1930
3 Herren skal verge ham og holde ham i live; han skal bli lykksalig i landet, og du skal visselig ikke overgi ham til hans fienders mordlyst.
Bibelen Guds Ord
Herren skal bevare ham og holde ham i live, og han skal være salig på jorden. Du skal ikke overlate ham til hans fienders vilje.
King James version
The LORD will preserve him, and keep him alive; and he shall be blessed upon the earth: and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies.

svenske vers      


41:1 - 3 4BC 1148; 6T 306-7; MB 23-4   info