Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 48, 2


1992
En sang. Salme af Kora-sønnerne. Herren er stor og højt lovprist i vor Guds by. Hans hellige-bjerg
1931
Stor og højlovet er vor Gud i sin stad.
1871
En Sang, en Psalme af Koras Børn. Herren er stor og saare priselig, i vor Guds Stad, paa hans hellige Bjerg.
1647
XLVIII. En PsalmeSang / for Chore Børn. HErren er stoor oc saar prjselig / i vor Guds Stad / paa hans hellige Bierg.
norsk 1930
48 En sang, en salme; av Korahs barn. 2 Stor er Herren og høilovet i vår Guds stad, på hans hellige berg.
Bibelen Guds Ord
En sang. En salme av Korahs sønner. Stor er Herren, og Han er verdig all pris i vår Guds stad, på Sitt hellige berg.
King James version
A Song and Psalm for the sons of Korah. Great is the LORD, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness.

svenske vers      


48:1 FW 79.2; OHC 98.3; TDG 238.2, 241.5; UL 233.6, 306.3
48:1, 2 PP 539
48:2 DA 576; AG 48.1; GC 17; PP 637, 731   info