Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 52, 4


1992
Hvorfor praler du af ondskab, du stærke? Guds trofasthed varer dagen lang. Du planlægger ondskab, din tunge er som en hvæsset kniv, du, der handler falsk.
1931
Du pønser hele dagen på ondt; din tunge er hvas som en kniv, du rænkesmed,
1871
Paa idel Skade arbejder din Tunge, som en skærpet Ragekniv, du, som øver Svig!
1647
HVi berømmer du dig i Ondskab / du Mæctig? Guds Miskundhed (varer) hver Dag. Din tunge tracter efter Skade: Som en skarp Rageknjf der giør Svig.
norsk 1930
4 På undergang tenker din tunge, lik en hvesset rakekniv, du som legger op listige råd!
Bibelen Guds Ord
Hvorfor roser du deg i ondskap, du mektige mann? Guds miskunnhet varer dagen lang.
King James version
Thy tongue deviseth mischiefs; like a sharp razor, working deceitfully.

svenske vers