Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 52, 8


1992
De retfærdige skal se det og frygte, og de skal le ad den mand:
1931
De retfærdige ser det, frygter og håner ham leende:
1871
Og de retfærdige skulle se det og frygte og spotte over ham og sige:
1647
Oc de Rætferdige skulle det see oc fryct : Oc de skulle lee ofver hannem / (sigendes:)
norsk 1930
8 Og de rettferdige skal se det og frykte, og de skal le av ham og si:
Bibelen Guds Ord
Også de rettferdige skal se det og frykte, og ham skal de le av og si:
King James version
The righteous also shall see, and fear, and shall laugh at him:

svenske vers