Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 52, 10


1992
Men jeg er som det grønne oliventræ i Guds hus, jeg stoler på Guds trofasthed for evigt og altid.
1931
Men jeg er som et frodigt olietræ i Guds hus, Guds miskundhed stoler jeg evigt og altid på.
1871
Men jeg er som et grønt Olietræ i Guds Hus; jeg forlader mig paa Guds Miskundhed evindelig og altid.
1647
Men jeg skal blifve / som et grønt Olie-Træ / i Guds Huus : Jeg hafver forladt mig paa Guds Miskundhed Ævindelig oc altjd.
norsk 1930
10 Men jeg er som et grønt oljetre i Guds hus, jeg setter min lit til Guds miskunnhet evindelig og alltid.
Bibelen Guds Ord
Men jeg er som et fruktbart oliventre i Guds hus. Jeg stoler på Guds miskunn i all evighet.
King James version
But I am like a green olive tree in the house of God: I trust in the mercy of God for ever and ever.

svenske vers