Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 53, 2


1992
For Korlederen. Al?mahalat. Maskil af David. Tåberne siger ved sig selv: »Gud er ikke til!« De handler ondt og afskyeligt, ingen gør godt.
1931
Dåerne siger i hjertet: »Der er ingen Gud!« slet og afskyeligt handler de, ingen gør godt.
1871
Til Sangniesteren; til "Makalath" en Undervisning af David. En Daare siger i sit Hjerte: Der er ingen Gud; fordærvelig og vederstyggelig er deres onde Gerning; der er ingen, som gør godt.
1647
LIII. Til sangmesteren / paa Mahalath / Davids (Psalme) til undervjsning. EN Daare sagde i sit Hierte : Der er ingen Gud til : de forderfvede det / oc giorde det vederstyggeligt med Ondskab / Der er ingen som giør got.
norsk 1930
53 Til sangmesteren; efter Mahalat; en læresalme av David.2 Dåren sier i sitt hjerte: Det er ikke nogen Gud. Onde og vederstyggelige er deres misgjerninger; det er ikke nogen som gjør godt.
Bibelen Guds Ord
Til sangmesteren. Til "Mahalat". En læresalme av David. Dåren sier i sitt hjerte: "Det er ingen Gud." De er fordervet og har gjort avskyelig ondskap. Det er ingen som gjør godt.
King James version
To the chief Musician upon Mahalath, Maschil, A Psalm of David. The fool hath said in his heart, There is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity: there is none that doeth good.

svenske vers      


53:1 RY 153.2; 2SM 333; 3SM 306.1   info