Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 53, 7


1992
Gid Israels frelse må komme fra Zion! Når Gud vender sit folks skæbne, skal Jakob juble og Israel glæde sig.
1931
Ak, kom dog fra Zion Israels frelse! Når Gud vender sit folks skæbne, skal Jakob juble, Israel glædes.
1871
Gid der fra Zion kom Frelse for lsrael; naar Gud tilbagefører sit fangne Folk, da skal Jakob fryde sig, Israel glæde sig.
1647
Gid /der motte komme megen hielp af Zion til Israel / Naar Gud omvender sig Folckis Fængsel / (da) skal Israel fryde sig / (da) skal israel glæde sig.
norsk 1930
7 Å, at det fra Sion må komme frelse for Israel! Når Gud gjør ende på sitt folks fangenskap, da skal Jakob fryde sig, Israel glede sig.
Bibelen Guds Ord
Må Israels frelse komme fra Sion! Når Gud fører de bortførte av Sitt folk tilbake, skal Jakob fryde seg og Israel være glad.
King James version
Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! When God bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad.

svenske vers