Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 56, 5


1992
ved Guds hjælp lovpriser jeg hans ord. Jeg stoler på Gud og frygter ikke; hvad kan dødelige gøre mig?
1931
og med Guds hjælp skal jeg prise hans ord. Jeg stoler på Gud, jeg frygter ikke, hvad kan kød vel gøre mig?
1871
Mine Fjender søge den ganske Dag at opsluge mig; thi de ere mange, som i Hovmod stride imod mig.
1647
I Gud vil jeg prjse hans Ord / Jeg forlader mig paa Gud / jeg vil icke frycte : hvad skulle Kiød giøre mig?
norsk 1930
5 Ved Gud priser jeg hans ord; til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke; hvad skulde kjød kunne gjøre mig?
Bibelen Guds Ord
Til Gud - ja, jeg vil prise Hans ord -, til Gud har jeg satt min lit. Jeg skal ikke frykte. Hva kan vel kjød gjøre meg?
King James version
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.

svenske vers