Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 64, 7


1992
De søger efter uret, de skjuler det, de søgte efter; menneskets indre og hjerte er dybt!
1931
De udtænker onde gerninger, fuldfører en gennemtænkt tanke og menneskets indre og hjerte er dybt.
1871
De udtænke Misgerninger, de fuldkomme, hvad de nøje udtænke: Ja, enhvers Inderste og Hjerte er et Dyb.
1647
De fuldkomne det som de hafve optænckt saa flittelig / ja det inderste i et Menniske oc det dybe Hierte.
norsk 1930
7 De uttenker ugjerninger: Vi er ferdige, tanken er uttenkt - og menneskenes tanker og hjerter er dype.
Bibelen Guds Ord
De tenker ut misgjerninger: "Vi har lagt en listig plan." Ja, både de indre tanker og mannens hjerte er dype.
King James version
They search out iniquities; they accomplish a diligent search: both the inward thought of every one of them, and the heart, is deep.

svenske vers