Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 64, 10


1992
Da gribes alle af frygt, de forkynder Guds gerning og giver agt på hans handling.
1931
Alle mennesker frygter, forkynder, hvad Gud har gjort, og fatter hans hænders geming;
1871
Og alle Mennesker skulle frygte og forkynde Guds Gerning og forstaa, at det er hans Værk.
1647
Oc alle Menniske skulle frycte sig / oc forkynde Guds Gierning / oc mercke ad det er hans Gierning.
norsk 1930
10 Og alle mennesker frykter og forkynner Guds gjerning, og de forstår hans verk.
Bibelen Guds Ord
Alle mennesker skal frykte, og de skal forkynne Guds verk. For med visdom skal de forstå Hans gjerning.
King James version
And all men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider of his doing.

svenske vers