Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 96, 10


1992
Råb det ud blandt folkene: Herren er konge! Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaffenhed.
1931
Sig blandt folkeslag: »Herren har vist, han er konge, han grundfæsted jorden, den rokkes ikke, med retfærd dømmer han folkene.«
1871
Siger iblandt Hedningerne: Herren regerer, og Jorderige staar fast, det rokkes ej; han skal dømme Folkene med Retvished.
1647
Siger iblant Hedningene / HErren regnerede : Ja Jorderjge skal grundfestis / ad det ey skal ryste : hand skal dømme Folcket med Oprictighed.
norsk 1930
10 Si blandt hedningene: Herren er blitt konge, og jorderike står fast, det rokkes ikke; han dømmer folkene med rettvishet.
Bibelen Guds Ord
Si blant folkeslagene: "Herren regjerer, ja, verden er fast grunnlagt, den skal ikke rokkes. Han skal dømme folkene uten forskjell."
King James version
Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.

svenske vers      


96 ARV 8T 122
96:10 LHU 343.3   info