Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 123, 3


1992
Vær os nådig, Herre, vær os nådig! Vi er mættede med foragt,
1931
Forbarm dig over os, herre, forbarm dig! Thi overmætte er vi af spot,
1871
Vær os naadig, Herre! vær os naadig; thi vi ere saare mættede af Foragt.
1647
Vær os naadig HErre / vær os naadig / Thi vi ere meget mættede med Foractelse.
norsk 1930
3 Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig! For vi er rikelig mettet med forakt;
Bibelen Guds Ord
Vær oss nådig, Herre, vær oss nådig! For vi er mer enn mette av forakt.
King James version
Have mercy upon us, O LORD, have mercy upon us: for we are exceedingly filled with contempt.

svenske vers