Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Salmernes bog 123, 4


1992
vi er overmætte af de sorgløses spot, de overmodiges foragt.
1931
overmæt er vor sjæl af de sorgløses hån, de stoltes spot!
1871
Vor Sjæl er saare mættet af de sorgløses Spot og de hovmodiges Foragt.
1647
Vore Siæle ere meget mættede / af de Stoltes Bespottelse / af de Hofmodiges Foractelse.
norsk 1930
4 rikelig mettet er vår sjel blitt med spott fra de trygge, med forakt fra de overmodige.
Bibelen Guds Ord
Vår sjel er overmettet av spott fra de selvsikre, og av forakt fra de stolte.
King James version
Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud.

svenske vers