Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Ordsprogenes bog 25, 25


1992
Koldt vand til den udmattede: godt budskab fra et fjernt land.
1931
Hvad koldt vand er for en vansmægtet sjæl, er glædesbud fra et land i det fjerne.
1871
Som koldt Vand for en træt Sjæl, saa er et godt Budskab fra et langt fraliggende Land.
1647
Ligesom kaldt Vand ofver en træt Siæl / er et got Rycte af fremmede Land.
norsk 1930
25 Som friskt vann for den trette er en god tidende fra et fjernt land.
Bibelen Guds Ord
Som kaldt vann for en trett sjel, slik er gode nyheter fra et land langt borte.
King James version
As cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country.

svenske vers