Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Esajas bog 10, 2


1992
for at afvise de svages sag og berøve mit folks hjælpeløse deres ret, for at udbytte enker og udplyndre faderløse.
1931
for at trænge de ringe fra retten og røve de armes ret i mit folk, at enker kan blive deres bytte og faderløse kan plyndres.
1871
for at fortrænge de ringe fra deres Ret og for at fravende de elendige iblandt mit Folk deres Ret, at Enkerne maa være deres Bytte, og at de kunne berøve de faderløse!
1647
Ad forvendede de Fattiges Sag / oc borttage de Ælendiges Ræt iblant mit Folck ad Enckerne mue være deres Rof / oc de kunde berøfve de Faderløse.
norsk 1930
2 for å trenge småfolk bort fra domstolen og for å frarane de fattige i mitt folk deres rett, for å gjøre enker til sitt bytte og for å plyndre de farløse.
Bibelen Guds Ord
så de kan hindre de hjelpeløse i å få sin rett og ta fra de elendige blant Mitt folk en rettferdig dom, så enker skal bli deres bytte, og for at de kan plyndre de farløse.
King James version
To turn aside the needy from judgment, and to take away the right from the poor of my people, that widows may be their prey, and that they may rob the fatherless!

svenske vers      


10:1, 2 PK 306
10:2 LHU 371.2   info