Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Esajas bog 10, 12


1992
Men når Herren har fuldført hele sit værk på Zions-bjerg og i Jerusalem, vil jeg straffe Assyriens konge for frugten af hans hjertes hovmod og for hans stolte øjnes pral.
1931
Men når Herren fuldbyrder alt sit værk på Zions bjerg og i Jerusalem, vil jeg hjemsøge assyrerkongens hjertes hovmodsfrugt og hans øjnes trodsige pral,
1871
Og det skal ske, naar Herren har udrettet al sin Gerning paa Zions Bjerg og i Jerusalem, da vil jeg hjemsøge Kongen af Assyriens Hovmods Frugt og hans Hoffærdigheds Pragt.
1647
Oc det skal skee / naar HErren hafver udret all sin Gierning / paa Zions Bierg oc i Jerusalem / da vil jeg hiemsøge ofver Kongens af Afsyrien store Moods Frudt / oc hans Øyens stolte Herlighed /
norsk 1930
12 Men når Herren har fullført hele sin gjerning på Sions berg og i Jerusalem, da vil jeg hjemsøke Assurs konge for frukten av hans hjertes overmot og hans stolte øines tross.
Bibelen Guds Ord
Det skal bli slik: Når Herren har ført alt Sitt verk til ende overfor Sions berg og overfor Jerusalem, da skal Jeg kreve Assyrias konge til regnskap for frukten av sitt hovmodige hjerte og selvrosen som lyser i hans hovmodige blikk."
King James version
Wherefore it shall come to pass, that when the Lord hath performed his whole work upon mount Zion and on Jerusalem, I will punish the fruit of the stout heart of the king of Assyria, and the glory of his high looks.

svenske vers