Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Jeremias bog 19, 4


1992
for de har svigtet mig og misbrugt dette sted og tændt offerild for andre guder, som hverken de eller deres fædre eller Judas konger har kendt; de har fyldt dette sted med uskyldiges blod.
1931
fordi de forlod mig og gjorde dette sted fremmed og tændte offerild der for andre guder, som hverken de eller deres fædre før kendte til, og Judas konger fyldte dette sted med skyldfries blod,
1871
fordi de forlode mig og gjorde dette Sted fremmed og gjorde Røgelse der for andre Guder, hvilke de og deres fædre og Judas Konger ikke havde kendt, og fordi de have fyldt dette Sted med de uskyldiges Blod
1647
Fordi ad de forlode mig / oc giorde denne Sted fremmed / oc offrede Røgelse for fremmede Guder der udi / hvilcke de / eller deres Forfædre / eller Juda Konger / kiende icke / oc hafve opfylt denne Sted med uskyldigt Blood.
norsk 1930
4 fordi de forlot mig og ikke aktet dette sted hellig og brente røkelse der for andre guder, som de ikke kjente, hverken de eller deres fedre eller Judas konger, og fylte dette sted med uskyldiges blod
Bibelen Guds Ord
For de har forlatt Meg og gjort dette til et fremmed sted, fordi de har brent røkelse her til andre guder, som verken de, deres fedre eller Judas konger har kjent, og de har fylt dette stedet med uskyldig blod.
King James version
Because they have forsaken me, and have estranged this place, and have burned incense in it unto other gods, whom neither they nor their fathers have known, nor the kings of Judah, and have filled this place with the blood of innocents;

svenske vers