Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Jeremias bog 32, 7


1992
Hanam'el, din farbror Shallums søn, kommer til dig og siger: Køb min mark i Anatot; for du har indløsningspligten til at købe den.
1931
Se, Hanamel, din farbroder Sjallums søn, kommer til dig og siger: »køb min mark i Anatot, thi du har indløsningsret.«
1871
Og Hanameel min Farbroders Søn, kom til mig efter Herrens Ord til Fængselets Forgaard og sagde til mig: Kære, køb min Ager, som er i Anathoth, i Benjamins Land; thi du har Arveretten, og du har Løsningsretten, køb dig den; da fornam jeg, at det var Herrens Ord.
1647
See / Hanameel / Salloms din Fader Broders Søn kommer til dig / sigendis : Kiøb dig min Agger som er i Anatoth / Thi det kommer dig til af Løsens Ræt / ad kiøbe.
norsk 1930
7 Se, Hanamel, sønn av din farbror Sallum, kommer til dig og sier: Kjøp min mark i Anatot! For du har innløsningsrett, så du kan kjøpe den.
Bibelen Guds Ord
Se, Hanamel, sønn av din farbror Sjallum, skal komme til deg og si: "Kjøp marken min som er i Anatot, for du har rett til å løse den inn og kjøpe den."
King James version
Behold, Hanameel the son of Shallum thine uncle shall come unto thee, saying, Buy thee my field that is in Anathoth: for the right of redemption is thine to buy it.

svenske vers