Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Jeremias bog 32, 10


1992
Jeg underskrev dokumentet, forseglede det, skaffede vidner og afvejede sølvet på en vægt.
1931
og jeg skrev skøde og forseglede det, tilkaldte vidner og afvejede pengene på vægtskål.
1871
Og jeg skrev det i Brevet og forseglede det og tog Vidner dertil og vejede Pengene i Vægtskaalerne.
1647
Oc skref paa Brefvet oc beseglede det / oc tog Vidne der til / oc jeg veyede Pendinge der / med Veyskaale.
norsk 1930
10 Og jeg skrev det i et brev og forseglet det og tok vidner, og jeg veide sølvet i vektskåler.
Bibelen Guds Ord
Jeg undertegnet kontrakten og satte segl på det, tok vitner på det og veide sølvet på vekt.
King James version
And I subscribed the evidence, and sealed it, and took witnesses, and weighed him the money in the balances.

svenske vers      


32:8 - 15 PK 466-9   info