Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Jeremias bog 32, 12


1992
Jeg gav skødet til Baruk, Nerijas søn, Maksejas sønnesøn, i nærværelse af min farbrors søn Hanam'el, af vidnerne, der havde underskrevet skødet, og af alle de judæere, der opholdt sig i vagtgården.
1931
og overgav skødet til Baruk, masejas søn Nerijas søn, i nærværelse af Hanamel, min farbroders søn, og vidnerne, som havde underskrevet skødet, og alle de judæee, som var til stede i vagtforgården;
1871
Og jeg gav Baruk, en Søn af Neria, som var en Søn af Mahasia, Købebrevet for Hanarneels, min Farbroders Søns, Øjne og for de Vidners Øjne, som havde underskrevet Købebrevet, for alle de Jøders Øjne, som sade i Fængselets Forgaard.
1647
Oc jeg fick baruch Neriæ Søn Mahasiæ Søns Samme Kiøbebref / for Hanameels min Fader Broders Søns Øyne / oc for de Vidnes Øyne / som hafde skrefvet i Kiøbebrefvet / oc for alle Jødernes Øyne / som var i Varetæctens Forgaard.
norsk 1930
12 og jeg overgav kjøpebrevet til Baruk, sønn av Nerija, sønn av Mahseja, i nærvær av min frende Hanamel og de vidner som hadde skrevet sine navn i kjøpebrevet, og alle de jøder som satt i vaktgården.
Bibelen Guds Ord
Jeg gav kjøpekontrakten til Baruk, sønn av Neria, sønn av Makseja, foran øynene på Hanamel, min farbrors sønn, og de vitnene som undertegnet kjøpekontrakten, og framfor øynene på alle jødene som satt i vaktgården.
King James version
And I gave the evidence of the purchase unto Baruch the son of Neriah, the son of Maaseiah, in the sight of Hanameel mine uncle's son, and in the presence of the witnesses that subscribed the book of the purchase, before all the Jews that sat in the court of the prison.

svenske vers      


32:8 - 15 PK 466-9   info