Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Jeremias bog 32, 14


1992
Dette siger Hærskarers Herre, Israels Gud: Tag dette dokument, skødet med den forseglede og den åbne del, og læg det i en lerkrukke, så det kan bevares i lange tider.
1931
»så siger Hærskares Herre, Israels Gud: Tag disse skøder, både det forseglede og det åbne, og læg dem i en lerkrukke, for at de kan holde sig i lange tider.
1871
Saa siger den Herre Zebaoth, lsraels Gud: Tag disse Breve, dette Købebrev, baade dette forseglede og dette aabne Brev, og læg dem i et Lerkar, at de maa holde sig mange Dage.
1647
Saa sagde den HErre Zebaoth / Jsraels Gud / Tag disse Brefve / dette Kiøbebref / baade det beseglede oc det obne Bref / oc leg dem i et Leerkar / ad de kunde længe bevares.
norsk 1930
14 Så sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Ta disse brev, dette forseglede kjøpebrev og dette åpne brev, og legg dem i et lerkar, så de kan holde sig lang tid!
Bibelen Guds Ord
Så sier hærskarenes Herre, Israels Gud: Ta disse kjøpekontraktene, både denne kontrakten som er beseglet, og denne kontrakten som er åpen, og legg dem i en leirkrukke, for at de kan holde seg i mange dager.
King James version
Thus saith the LORD of hosts, the God of Israel; Take these evidences, this evidence of the purchase, both which is sealed, and this evidence which is open; and put them in an earthen vessel, that they may continue many days.

svenske vers      


32:8 - 15 PK 466-9   info