Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Jeremias bog 32, 29


1992
Kaldæerne, som angriber byen, vil rykke ind og sætte ild på den og brænde alle de huse ned, hvor man krænkede mig og tændte offerild for Ba'al på taget og udgød drikofre for andre guder.
1931
og kaldæerne, der angriber denne by, skal komme og sætte ild på den og afbrænde husene, på hvis tage man tændte offerild for Baal og udgød drikofre for andre guder for at krænke mig.
1871
Og Kaldæerne, som stride imod denne Stad, skulle komme og stikke Ild paa denne Stad og opbrænde den og Husene, paa hvis rage de gjorde Røgelse for Baal og udøste Drikoffer for andre Guder for at opirre mig.
1647
Oc Chaldæerne skulle komme ad strjde imod denne Stad / oc optænde denne Stad med Jld / oc opbrænde den / med Husene / paa hves Tage de girde baal røgelse / oc offrede andre Guder Drickoffer / ad fortørne mig.
norsk 1930
29 Og kaldeerne, som strider mot denne by, skal komme og tende ild på den og opbrenne den og de hus på hvis tak det har vært brent røkelse for Ba'al og utøst drikkoffer for andre guder for å vekke min harme.
Bibelen Guds Ord
Kaldeerne som strider mot denne staden, skal komme og sette ild på den og brenne den opp, sammen med husene der de har ofret røkelse til Ba'al og utøst drikkoffer for andre guder på takene, så de egget Meg til vrede.
King James version
And the Chaldeans, that fight against this city, shall come and set fire on this city, and burn it with the houses, upon whose roofs they have offered incense unto Baal, and poured out drink offerings unto other gods, to provoke me to anger.

svenske vers      


32:17 - 29 PK 470-1   info