Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Jeremias bog 32, 35


1992
De byggede offerhøjene for Ba'al i Hinnoms søns-dal for at ofre deres sønner og døtre til Molok. Jeg har aldrig befalet eller haft i tankerne, at de skulle gøre noget så afskyeligt og forlede Juda til synd.
1931
og de byggede Baals offerhøje i Hinnoms søns dal for at ofre deres sønner og døtre til Molok, hvad jeg ikke havde budt dem, og hvad aldrig var i min tanke, at man skulle gøre så vederstyggelig en ting for derved at lokke Juda til synd.
1871
Og de byggede Baalshøjene, som ere i Ben-Hinnoms Dal, for at ofre deres Sønner og deres Døtre til Molek, hvilket jeg ikke havde befalet dem, og hvilket ikke var kommet mig i Sinde, og for at gøre denne Vederstyggelighed, paa det de maatte faa Juda til at sylide.
1647
Oc de bygde Baaals Høye / som ere i BenHinnoms Dal / ad lade deres Sønner oc deres Døttre gaae igiennem for Molech / hvilcket jeg hafde icke befalit dem / oc ey opkom i mit Hierte / ad de skulde giøre denne Vederstyggelighed / ad komme Juda til ad synde.
norsk 1930
35 Og de bygget offerhaugene for Ba'al i Hinnoms sønns dal for å la sine sønner og døtre gå gjennem ilden for Molok, enda jeg ikke hadde pålagt dem det, og det ikke var opkommet i mitt hjerte at de skulde gjøre denne vederstyggelighet; og således fikk de Juda til å synde.
Bibelen Guds Ord
De bygde offerhauger for Ba'al i Ben-Hinnom-dalen, så de kunne la sine sønner og sine døtre gå gjennom ilden for Molok, noe Jeg ikke har befalt dem. Det kom ikke opp i Mitt hjerte at de skulle gjøre denne styggedommen for å få Juda til å synde på denne måten.
King James version
And they built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire unto Molech; which I commanded them not, neither came it into my mind, that they should do this abomination, to cause Judah to sin.

svenske vers      


32:35 CG 277
32:37 - 44 PK 472   info