Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Jeremias bog 32, 44


1992
Man skal købe marker, udfærdige dokumenter, forsegle dem og skaffe vidner i Benjamins land og i Jerusalems omegn, i Judas byer, i-bjerglandets byer, i Lavlandets byer og i Sydlandets byer, for jeg vender deres skæbne, siger Herren.
1931
man skal købe marker for penge og skrive skøder og forsegle dem og tilkalde vidner i Benjamins land, i Jerusalems omegn, i Judas byer, i bjerglandets, lavlandets og Sydlandets byer; thi jeg vender deres skæbne, lyder det fra Herren.
1871
De skulle købe Agre for Penge og skrive Breve og forsegle dem og tage Vidner derpaa, i Benjamins Land og trindt omkring Jerusalem, og i Judas Stæder og i Stæderne paa Bjerget og i Stæderne i Lavlandet og i Stæderne imod Sønden; thi jeg vil omvende deres Fangenskab, siger Herren.
1647
De skulle kiøbe Aggre for Pendinge / oc skrifve i et Bref / oc besegle / oc vidne med Vidnisbyrd i BenJamins Land / oc omkring Jerusalem oc i Juda Stæder / oc i Stæderne paa Bierget / oc i Stæderne paa Slætten / oc i Stæderne mod Synden / Thi jeg vil omvende deres Fængsel / siger HErren.
norsk 1930
44 De skal kjøpe marker for penger og skrive kjøpebrev og forsegle dem og ta vidner, i Benjamins land og i landet omkring Jerusalem og i Judas byer, både byene i fjellbygdene og byene i lavlandet og byene i sydlandet; for jeg vil gjøre ende på deres fangenskap, sier Herren.
Bibelen Guds Ord
De skal kjøpe marker for sølvpenger, undertegne kontrakter og forsegle dem. De skal ta vitner i Benjamins land, på stedene rundt Jerusalem, i byene i Juda, i byene i fjellene, i byene i lavlandet og i byene i Sør. For Jeg skal gjøre slutt på fangenskapet deres, sier Herren.
King James version
Men shall buy fields for money, and subscribe evidences, and seal them, and take witnesses in the land of Benjamin, and in the places about Jerusalem, and in the cities of Judah, and in the cities of the mountains, and in the cities of the valley, and in the cities of the south: for I will cause their captivity to return, saith the LORD.

svenske vers