Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Ezekiels bog 9, 8


1992
Jeg blev tilbage, og mens de huggede ned, kastede jeg mig ned og råbte: »Ak, Gud Herre, vil du udrydde hele Israels rest og udøse din harme over Jerusalem?«
1931
Men medens de huggede ned og jeg var ene tilbage, faldt jeg på mit ansigt og råbte: »Ak, herre, herre vil du da tilintetgøre alt, hvad der er levnet af Israel, ved at udøse din vrede over Jerusalem?«
1871
Og det skete, der de ihjelsloge dem, og jeg blev tilbage, da faldt jeg ned paa mit Ansigt og raabte og sagde: Ak, Herre, Herre! vil du da ødelægge alt det, som er blevet tilovers af Israel, idet du udøser din Harme over Jerusalem?
1647
Oc de skeede / der de hafde slaget dennem / da var jeg ofverblefven / Oc jeg falt paa mit Ansict / oc raabte oc sagde / Aha HErre HErre / vilt du da fordærfve alt det ofverblefvet i Jsrael? Ad du saa udgyder djn Vrede ofver Jerusalem.
norsk 1930
8 Men mens de slo ned, og jeg blev igjen, falt jeg på mitt ansikt og ropte: Akk, Herre, Herre! Vil du ødelegge alt som er igjen av Israel, idet du utøser din harme over Jerusalem?
Bibelen Guds Ord
Mens de slo dem i hjel, ble jeg alene igjen. Jeg falt på mitt ansikt og ropte og sa: "Å, Herre Gud! Vil Du ødelegge hele Israels rest når Du utøser Din harme over Jerusalem?"
King James version
And it came to pass, while they were slaying them, and I was left, that I fell upon my face, and cried, and said, Ah Lord GOD! wilt thou destroy all the residue of Israel in thy pouring out of thy fury upon Jerusalem?

svenske vers