Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Ezekiels bog 10, 2


1992
Så sagde han til manden, der var iført en linneddragt: »Gå ind mellem hjulene under keruberne, fyld dine hænder med det glødende kul, der ligger mellem keruberne, og strø det ud over byen.« Og jeg så ham gå derind.
1931
Så sagde han til manden i det linnede klædebon: »Gå ind mellem hjulene under keruberne og tag hænderne fulde af glødende kul fra rummet mellem keruberne og strø det ud over byen!« Og jeg så ham gå derhen.
1871
Og han talte til den Mand, som var klædt i Linklæderne, og sagde: Gak ind imellem Hjulene, hen under Keruben, og tag dine Næver fulde af Gløder fra den Ild, som er imellem Keruberne, og strø dem over Staden; og han gik der ind for mine Øjne.
1647
Oc hand sagde til den Mand i Lindklæderne / ja hand sagde / Gack hen ind imedlem Hiulene / hen under Cherub / oc tag dine HÆnder fulde af gloende Kull / der fra imedlem Cherubim / oc udspree dem ofver Staden / oc hand gick hen ind / for mine Øyne /
norsk 1930
2 Og han sa til den mann som var klædd i linklærne: Gå inn mellem hjulene, inn under kjerubene, og fyll dine hender med glør av dem som er mellem kjerubene, og strø dem ut over staden! Og han gikk inn mens jeg så på det.
Bibelen Guds Ord
Så talte Han til mannen som var kledd i linklær og sa: "Gå inn mellom hjulverket, under kjeruben, og fyll hendene med glødende kull fra kjerubene og spre dem ut over staden." Han gikk inn mens jeg så på.
King James version
And he spake unto the man clothed with linen, and said, Go in between the wheels, even under the cherub, and fill thine hand with coals of fire from between the cherubims, and scatter them over the city. And he went in in my sight.

svenske vers      


10 Ev 93; TM 213
10:1 - 22 9T 259-60   info