Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Amos bog 3, 2


1992
Kun jer kendes jeg ved blandt alle jordens folk, derfor straffer jeg jer for alle jeres synder.
1931
Kun eder kendes jeg ved blandt alle jordens slægter; derfor vil jeg på eder hjemsøge al eders brøde.
1871
Kun eder har jeg kaldt af alle Slægter paa Jorden; derfor vi jeg hjemsøge eder for alle eders Misgerninger.
1647
Jeg hafver alleeniste kiendt eder af alle Slecter paa Jorden / derfor vil Jeg hiemsøge ofver eder alle eders Misgierninger.
norsk 1930
2 Eder alene har jeg villet kjennes ved blandt alle jordens ætter; derfor vil jeg hjemsøke eder for alle eders misgjerninger.
Bibelen Guds Ord
Bare dere har Jeg kjent blant alle slektene på jorden. Derfor må Jeg straffe dere for alle deres misgjerninger.
King James version
You only have I known of all the families of the earth: therefore I will punish you for all your iniquities.

svenske vers