Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Zakarias bog 7, 9


1992
Fæld redelige domme, vis godhed og barmhjertighed imod hinanden!
1931
Så siger Hærskares Herre: Fæld redelig dom, vis miskundhed og barmhjertighed mod hverandre,
1871
Saa siger den Herre Zebaoth: Dømmer Sandheds Dom, og gører Miskundhed og Barmhjertighed, hver imod sin Broder,
1647
Saa sagde den HErre Zebaoth / sigendis : Dømmer ræt Dom / oc giører Miskundhed oc barmhiertighed / hver med sin Broder.
norsk 1930
9 Så sa Herren, hærskarenes Gud: Døm rettferdige dommer og vis miskunnhet og barmhjertighet mot hverandre,
Bibelen Guds Ord
Så sier hærskarenes Herre: Fell rette dommer, vis barmhjertighet og medynk, hver og en mot sin bror.
King James version
Thus speaketh the LORD of hosts, saying, Execute true judgment, and show mercy and compassions every man to his brother:

svenske vers      


7:8 - 10 PK 704; 6T 460
7:9 TDG 224.3   info