Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Zakarias bog 9, 13


1992
For jeg spænder Juda som en bue, lægger Efraim på som pil, jeg slynger dine sønner, Zion, som spyd mod dine sønner, Javan; jeg gør dig til et krigersværd.
1931
Thi jeg spænder mig Juda som bue, lægger Efraim på som pil og vækker dine sønner, Zion, imod dine sønner, Javan. Jeg gør dig som heltens sværd.
1871
Thi jeg spænder rnig Juda, lægger Efraim paa Buen, og jeg vækker dine Sønner, Zion! imod dine Sønner, Grækenland! og jeg gør dig som den vældiges Sværd.
1647
Thi jeg hafver spent mig Juda til en bue / jeg hafver fylt ephraim oc jeg hafver opvact dine børn O Zion / ofver dine Børn Græckenland / oc jeg vil sætte dig / som en Kæmpis Sverd.
norsk 1930
13 For jeg spenner Juda som min bue og legger Efra'im på buen, og jeg egger dine sønner, Sion, mot dine sønner, Javan, og jeg gjør dig lik en kjempes sverd.
Bibelen Guds Ord
For Jeg spenner Juda som en bue, og Jeg legger Efraim på den, Jeg egger dine sønner, Sion, opp mot dine sønner, Grekenland, og Jeg gjør deg lik den mektiges sverd.
King James version
When I have bent Judah for me, filled the bow with Ephraim, and raised up thy sons, O Zion, against thy sons, O Greece, and made thee as the sword of a mighty man.

svenske vers      


9:12 - 17 4BC 1180   info