Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Apostlenes Gerninger 17, 15


Den Nye Aftale
Et par ledsagere fulgte Paulus til Athen, og bagefter vendte de tilbage med besked til Silas og Timotheus om at de skulle følge efter ham så hurtigt som muligt.
1992
Paulus' ledsagere bragte ham til Athen og rejste så tilbage til Silas og Timotheus med besked om, at de skulle komme til ham så hurtigt som muligt.
1948
De, som ledsagede Paulus, førte ham videre til Aten; derefter drog de tilbage med det bud til Silas og Timoteus, at de snarest muligt skulle komme til ham.
Seidelin
Paulus' ledsagere bragte ham til Athen, og med bud til Silas om, at de snarest skulle komme til ham, vendte de tilbage.
kjv dk
Og de der førte Paulus bragte ham til Athen: og efter at ha’ sendt en befaling til Silas og Timoteus om meget hurtigt at komme til ham, tog de afsted.
1907
Og de, som ledsagede Paulus, førte ham lige til Athen; og efter at have fået det Bud med til Silas og Timotheus, at de snarest muligt skulde komme til ham, droge de bort.
1819
15. Men de, som ledsagede Paulus, førte ham indtil Athenen; og der de havde faaet Befaling til Silas og Timotheus, at de med det Snareste skulde komme til ham, droge de bort.
1647
Men de som leedsagede Paulusm / førde hannem indtil Athenas: Oc der de hafde faaet Befaling til Silam oc Timotheum / ad de med det snariste skulde komme til hannem / droge de bort.
norsk 1930
15 De som fulgte med Paulus, førte ham da til Aten, og drog så derfra med det bud til Silas og Timoteus at de skulde komme til ham så snart som mulig.
Bibelen Guds Ord
De som ledet Paulus, førte ham til Aten. Og etter at de hadde gitt beskjed til Silas og Timoteus om å komme til ham så fort som mulig, drog de tilbake.
King James version
And they that conducted Paul brought him unto Athens: and receiving a commandment unto Silas and Timotheus for to come to him with all speed, they departed.

svenske vers      


17:14 - 34 AA 233-42, 462   info