Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Apostlenes Gerninger 17, 18


Den Nye Aftale
Han diskuterede blandt andet med de epikuræiske og stoiske filosoffer, og nogle af dem sagde: »Han taler uafbrudt, men hvad er det dog han prøver på at sige?« Andre mente at han måske var ude på at indføre fremmede guder når han talte om Jesus og opstandelsen.
1992
En del epikuræiske og stoiske filosoffer diskuterede også med ham, og nogle sagde: »Hvad mon han mener, det sludrehoved?« Men andre sagde: »Han ser ud til at være en forkynder af fremmede guddomme.« Det var, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen.
1948
Både nogle af de epikuræiske og af de stoiske filosoffer indlod sig i ordskifte med ham; og nogle sagde: »Hvad kan han vel mene, det snakkehoved?« andre: »Han synes at være en, som forkynder fremmede guddomme« fordi han forkyndte evangeliet om Jesus og om opstandelsen.
Seidelin
Også en del epikuræiske og stoiske filosoffer talte med ham, og nogle sagde: 'Hvad vil den talesprøjte med alt det han siger?' Andre sagde: 'Han ser ud til at være profet for udenlandske guddomme!' (Det var, fordi han forkyndte Jesus og Opstandelsen!)
kjv dk
Da mødte nogle filosoffer fra Epicureanerne, og fra Stoikerne ham. Og nogle sagde, Hvad vil dette snakkehoved sige? og andre, Han synes at være en der announcer mærkelige guder: fordi han prædikede Jesus for dem, og opstandelsen.
1907
Men også nogle af de epikuræiske og stoiske Filosoffer indlode sig i Ordstrid med ham; og nogle sagde: ""Hvad vil denne Ordgyder sige?"" men andre: ""Han synes at være en Forkynder af fremmede Guddomme;"" fordi han forkyndte Evangeliet om Jesus og Opstandelsen.
1819
18. Men nogle af de epikuræiske og storiske Philisopher indlode sig med ham; og nogle sagde: hvad vil denne Ordgyder sige? men andre: det synes, han vil forkynde fremmede Guder; fordi han forkyndte dem Jesus og Opstandelsen.
1647
Men nogle Philosophi / Epicuræer oc Stoiker / kjfvedes med hannem: Oc nogle sagde / Hvad vil den ordgydere sige? Men nogle / Det siunis som hand vilde forkynde fremmede Guder: fordi hand forkyndede dem JEsum / oc Opstandelsen / i Euangeliuo.
norsk 1930
18 Nogen av de epikureiske og stoiske visdomslærere innlot sig også i ordskifte med ham, og nogen sa: Hvad mener vel denne ordgyder? Andre igjen sa: Han synes å være en som forkynner utenlandske guddommer det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og opstandelsen.
Bibelen Guds Ord
Så var det en del av de epikureiske og stoiske filosofer som sa imot ham. Og noen sa: "Hva er det denne pratmakeren vil si?" Andre sa: "Han synes å være en som forkynner fremmede demoner." Han forkynte nemlig Jesus og oppstandelsen for dem.
King James version
Then certain philosophers of the Epicureans, and of the Stoicks, encountered him. And some said, What will this babbler say? other some, He seemeth to be a setter forth of strange gods: because he preached unto them Jesus, and the resurrection.

svenske vers      


17:14 - 34 AA 233-42, 462
17:16 - 34 Ed 67; MH 214; 1SM 292-3; 6BC 1068, 1084; SR 312-3   info