Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Apostlenes Gerninger 17, 26


Den Nye Aftale
Ud fra et eneste menneske har Gud skabt alle verdens folk, og han har ladet os bo over hele jorden. Han har ordnet verden, sat tidernes skiften i system og bestemt hvor landegrænserne skal gå.
1992
og af ét menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo ?
1948
Og han lod alle folk nedstamme fra ét menneske og lod dem bosætte sig på hele jordens flade, og han fastsatte bestemte tider og landegrænser for dem,
Seidelin
Af et menneske skabte han alle Verdens folkeslag, han lod dem bosætte sig over hele Jordens flade, han fastsatte bestemte tider og grænser for deres lande,
kjv dk
Han har af et blod lavet alle nationer af mænd for at de skulle bo ud over hele jordens flade, og har fastsat bestemte tider, og grænserne for deres bolig;
1907
Og han har gjort, at hvert Folk iblandt Mennesker bor ud af eet Blod på hele Jordens Flade, idet han fastsatte bestemte Tider og Grænserne for deres Bolig,
1819
26. Og han har gjort, at al Menneskens Slægt boer paa den ganske Jordens Kreds af eet Blod, og har bestemt dem forordnede Tider, og vise Grændser for deres Bolig,
1647
Oc hand hafver giort / ad alle Menniskens Slect boor paa det gandske Jordens Kreds af eet blood / hand som hafver bestemt tjder / oc deres Boligs visse Maal:
norsk 1930
26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder,
Bibelen Guds Ord
Han har gjort hvert folkeslag av ett blod og latt dem bo over hele jorden, og har fastsatt deres forutbestemte tider og grensene for deres bosteder,
King James version
And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation;

svenske vers      


17:14 - 34 AA 233-42, 462
17:16 - 34 Ed 67; MH 214; 1SM 292-3; 6BC 1068, 1084; SR 312-3
17:24 - 26 TDG 269.1
17:24 - 28 PK 49-50, 500
17:26 COL 386; CS 24; GC 324; PK 369; 2SM 344
17:26, 27 AA 20, 238; DA 403; Ed 174
17:26 - 28 SW 57.1   info