Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Apostlenes Gerninger 17, 27


Den Nye Aftale
Det har han gjort for at vi skal prøve at finde ham og famle os frem til ham. Og han er virkelig ikke langt væk fra nogen af os.
1992
for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os.
1948
for at de skulle søge Gud, om de dog kunne famle sig frem til han og finde ham, så sandt han ikke er langt fra en eneste af os;
Seidelin
altsammen for at de kunne søge Gud, om de engang kunne famle sig frem til ham og finde ham, der jo ikke er langt borte fra nogen eneste af os.
kjv dk
Så de skulle søge Herren, hvis de med glæde måtte søge efter ham, og finde ham, selvom at han ikke er langt væk fra nogen af os:
1907
for at de skulde søge Gud, om de dog kunde føle sig frem og finde ham, skønt han er ikke langt fra hver enkelt af os;
1819
27. at de skulde søge Herren, og de dog kunde føle og finde ham, enddog han er sandelig ikke langt fra enhver af os;
1647
Ad de skulle søge HErren / om de dog / maa skee / kunde føle oc finde hannem: Enddog hand er sandelig icke langt fra en hver af os.
norsk 1930
27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss.
Bibelen Guds Ord
for at de skulle søke Herren i håp om at de kunne famle seg fram til Ham og finne Ham, selv om Han ikke er langt borte fra en eneste av oss.
King James version
That they should seek the Lord, if haply they might feel after him, and find him, though he be not far from every one of us:

svenske vers      


17:14 - 34 AA 233-42, 462
17:16 - 34 Ed 67; MH 214; 1SM 292-3; 6BC 1068, 1084; SR 312-3
17:24 - 28 PK 49-50, 500
17:26, 27 AA 20, 238; DA 403; Ed 174
17:26 - 28 SW 57.1
17:27 DA 69; FE 440; 2SM 342; TM 460; TDG 140.4, 150.6, 232.4   info