Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Apostlenes Gerninger 17, 31


Den Nye Aftale
Det er derfor han har fastsat en dag hvor han på retfærdig vis vil dømme hele verden. Han har allerede udvalgt en dommer til det, som vi alle sammen kan tro på fordi Gud har ladet ham stå op fra de døde. «
1992
for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med ret færdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde.«
1948
Thi han har fastsat en dag, da han vil dømme jorderig med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil, og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade han opstå fra de døde.«
Seidelin
for han har fastsat en dag, på hvilken han vil dømme Alverden med retfærdighed. Dertil har han bestemt en mand, som han har gjort det muligt for alle at tro på ved at oprejse ham fra Døden.'
kjv dk
Fordi han har udvalgt en dag, i hvilken han vil dømme denne verden i retfærdighed gennem den mand hvem han har ordineret; hvoraf han har givet sikkerhed til alle mænd, gennem det at han har oprejst ham fra de døde.
1907
Thi han har fastsat en Dag, på hvilken han vil dømme Jorderige med Retfærdighed ved en Mand, som han har beskikket dertil, og dette har han bevist for alle ved at oprejse ham fra de døde."
1819
31. Thi han har sat en Dag, paa hvilken han vil dømme Jorderige med Retfærdighed, ved en Mand, hvilken han har beskikket dertil, og gjort det beviisligt for Alle, idet han opriste ham fra de Døde.
1647
fordi / ad hand hafver sæt en Dag / paa hvilcken hand vil dømme Jorderige med Retfærdighed / ved en Mand / hvilcken hand hafver bestemt / som holder ale Troen for / efter hand hafver oprist hannem fra Døde.
norsk 1930
31 eftersom han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet ved en mann som han har bestemt til det, efterat han har gitt fullgodt bevis for alle ved å opreise ham fra de døde.
Bibelen Guds Ord
For Han har fastsatt en dag da Han skal dømme verden i rettferdighet ved Den Mannen som Han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise Ham fra de døde."
King James version
Because he hath appointed a day, in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained; whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead.

svenske vers      


17:14 - 34 AA 233-42, 462
17:16 - 34 Ed 67; MH 214; 1SM 292-3; 6BC 1068, 1084; SR 312-3
17:31 CS 349; DA 633; FW 115.2; GC 548; Mar 22.3; 5BC 1126; 1T 54; TDG 297.5   info