Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Andet korinterbrev 3, 6


Den Nye Aftale
Vores opgave er at arbejde for den nye aftale mellem Gud og mennesker, der ikke er skrevet med bogstaver, men bygger på Helligånden. Bogstaverne slår ihjel, men ånden skaber liv.
1992
som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør lev ende.
1948
som jo gjorde os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; thi bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende.
Seidelin
som gjorde os duelige til at være tjenere under den Ny Pagt, ikke en paragraffernespagt, men en Åndens Pagt. Paragraffer slår ihjel, Ånden gør levende.
kjv dk
Som også har gjort os i stand at være betjenere af det nye testamente; ikke fra bogstavet, men fra ånden: for bogstavet dræber, men ånden giver liv.
1907
som også gjorde os dygtige til at være en ny Pagts Tjenere, ikke Bogstavens, men Åndens; thi Bogstaven ihjelslår, men Ånden levendegør.
1819
6. hvilken og gjorde os dygtige til at være den nye Pagts Tjenere, ikke Bogstavens, men Aandens; thi Bogstaven ihjelslaaer, men Aanden levendegjør.
1647
Hvilcken som oc giorde os dyctige til det ny Testamentis Tienere / icke Bogstafvis / men Aandens. Thi Bogstafven ihielslaar / men Aanden giør lefvende.
norsk 1930
6 som og gjorde oss duelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke for bokstav, men for Ånd; for bokstaven slår ihjel, men Ånden gjør levende.
Bibelen Guds Ord
Han som også gjorde oss dyktige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens pakt, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende.
King James version
Who also hath made us able ministers of the new testament; not of the letter, but of the spirit: for the letter killeth, but the spirit giveth life.

svenske vers      


AA 327-8 GC 191 6BC 1094;7BC 932   info