Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Andet korinterbrev 3, 7


Den Nye Aftale
Dengang Moses kom ned fra bjerget med stentavlerne, strålede hans ansigt så stærkt at jøderne ikke kunne tåle at se det. Den opgave han havde, reddede ikke nogen fra døden. Alligevel var han omgivet af en stråleglans, der ganske vist senere forsvandt. Når der fulgte så meget ære med den opgave der ikke kunne stille noget op mod døden,
1992
Men når dødens tjeneste, indhugget i sten med bogstaver, havde sin herlighed, så at Israels børn ikke kunne se på Moses' ansigt på grund af hans ansigts stråleglans, der dog forsvandt,
1948
Og når dødens tjeneste, indristet med bogstaver i sten, fremtrådte i herlighed, så Israels børn ikke kunne holde ud at se på Moses' ansigt på grund af hans ansigts herlighedsglans, der dog svandt hen,
Seidelin
Men hvis Dødens tjeneste, indhugget med bogstaver i sten, trådte frem med så stor en herlighed, at Israeliterne ikke kunne tåle at se Moses ind i ansigtet, fordi hans ansigt strålede af herlighed - en forgængelig -
kjv dk
For hvis dødens betjeningen, skrevet og indgraveret i sten, var glorværdig, sådan at Israels børn ikke kunne fastholde blikket på Moses ansigt på grund af hans fremtoning’s herlighed; hvis herlighed skulle forsvinde:
1907
Men når Dødens Tjeneste, med Bogstaver indristet i Sten, frem? trådte i Herlighed, så at Israels Børn ikke kunde fæste Øjet på Moses's Ansigt på Grund af hans Ansigts Herlighed, som dog forsvandt,
1819
7. Men dersom den dødbringende Bogstavens Tjeenste, indgraven i Stene, skete i Herlighed, saa at Israels børn ikke kunde betragte Moses' Ansigt formedelst hans Ansigts herlighed, som dog skulde forsvinde:
1647
Men var Dødsens Tieniste udi Bogstafver / som var indgrafve i Steene / i Herlighed / ad Jsraels Børn kunde icke see stjft paa Mose Ansict / for hans Ansictis Herligheds skyld / som dog afleggis:
norsk 1930
7 Dersom da dødens tjeneste, som med bokstaver var innhugget i stener, fremtrådte i herlighet, så at Israels barn ikke tålte å se på Mose åsyn for hans åsyns herlighets skyld, som dog svant,
Bibelen Guds Ord
Men dersom dødens tjeneste, i bokstaver, inngravert på steiner, var herlig, slik at Israels barn ikke kunne se direkte på ansiktet til Moses, på grunn av hans åsyns herlighet - som var en herlighet som ble borte -,
King James version
But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, so that the children of Israel could not stedfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance; which glory was to be done away:

svenske vers      


6BC 1094;7BC 932 SD 225;1SM 231 6BC 1053;EW 34;GW 143;LS 65, 102;PP 329-30,340,367; 3SG 295;1T 59; 3T 354-5 6BC 1094-7; 1SM 236-40   info