Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Galaterbrevet 2, 16


Den Nye Aftale
Alligevel ved vi at når Gud tager imod os, er det ikke fordi vi overholder Loven. Hoshamer det troen på Kristus der tæller. Det er derfor vi er begyndt at tro på Kristus. På den måde bliver vi accepteret af Gud – fordi vi tror på Kristus, og ikke fordi vi gør som Loven siger. Gud tager ikke imod nogen bare fordi de overholder Loven. «
1992
Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har ligeså vi sat vores lid til Kristus Jesus for at gøres retfærdige af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For af lovgerninger vil intet mennesket blive retfærdigt.
1948
men da vi ved, at ingen bliver retfærdiggjort af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, så har også vi sat vor tro til Kristus Jesus, for at vi måtte blive retfærdiggjorte af tro på Kristus og ikke af lovgerninger, thi af lovgerninger vil intet menneske blive retfærdiggjort.
Seidelin
at intet menneske kan gøre fyldest over for Gud ved at overholde Loven - hos ham gælder kun troen på Jesus Kristus." Og derfor er det, vi har sat vor tro til Kristus Jesus, for gennem Kristus- Troen at opnå det, som ikke kan opnås ved at gøre, hvad Loven kræver: Frikendelse og godkendelse hos Gud. For ved at overholde Loven "kan intet menneske gøre fyldest over for Gud."
kjv dk
Velvidende at en mand ikke bliver retfærdiggjort gennem lovgerninger, men gennem troen fra Jesus den Salvede, selv vi har troet på Jesus den Salvede, for at vi måtte blive retfærdiggjort gennem troen fra den Salvede, og ikke gennem lovgerninger: for gennem lovgerninger skal intet kød blive retfærdiggjort.
1907
men da vi vide, at et Menneske ikke bliver retfærdiggjort af Lovens Gerninger, men kun ved Tro på Jesus Kristus, så have også vi troet på Kristus Jesus, for at vi måtte blive retfærdiggjorte al Tro på Kristus og ikke af Lovens Gerninger; thi af Lovens Gerninger skal intet Kød blive retfærdiggjort.
1819
16. efterdi vi vide, at et Menneske ikke bliver retfærdiggjort af Lovens Gjerninger, men ved Jesu Christi Tro, saa have vi troet paa Jesus Christus, at vi matte blive retfærdiggjorte af Christi Tro, og ikke af Lovens Gjerninger; thi intet Kjød skal blive retfærdiggjort af Lovens Gjerninger.
1647
Efterdi vi vide / ad et menniske blifver icke retfærdiggiort af Lovens gierninger / men ved JEsu Christi Tro / Saa troede oc vi paa Jesum Christum / ad vi skulde blifve retfærdiggiorde af Christi Tro / oc icke af Lovens Gierninger : Thi der skal intet Menniske blifve retfærdiggiort af Lovens Gierninger.
norsk 1930
16 men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lov-gjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lov-gjerninger, eftersom intet kjød blir rettferdiggjort av lov-gjerninger.
Bibelen Guds Ord
Men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men av tro på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir intet kjød rettferdiggjort.
King James version
Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law shall no flesh be justified.

svenske vers      


6BC 1070, 1073, 1109;1SM 364,389   info