Forside

Forrige vers                                                                                        Næste vers

Filipperbrevet 4, 7


Den Nye Aftale
Gud vil lade tingene lykkes for jer i en grad der går langt ud over hvad vi kan fatte. På den måde sørger han for at jeres hjerter og tanker bliver hos Kristus.
1992
Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
1948
så skal Guds fred, som overgår al forstand, bevare jeres hjerter og jeres tanker i Kristus Jesus.
Seidelin
Og Guds fred, som overgår alt, hvad vi kan forestille os, skal bevare jeres hjerte og jeres tanker i Kristus Jesus.
kjv dk
Og Guds fred, som overgår al forståelse, skal bevare jeres hjerter og tanker gennem den Salvede Jesus.
1907
og Guds Fred, som overgår al Forstand, skal bevare eders Hjerter og eders Tanker i Kristus Jesus.
1819
7. og Guds Fred som overgaaer al Forstand, skal bevare Eders hjerter og Eders tanker i Christus Jesus.
1647
Oc Guds Fred / som ofvergaar all Forstand / bevare eders Hierter oc eders Tancker i Christo JEsus.
norsk 1930
7 og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.
Bibelen Guds Ord
Og Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.
King James version
And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.

svenske vers      


4:4-8 AA 484 - 4:7 CH 630;CS 217; Ev 267;FE 208; MH 157(CD 459;Te 132),199; MYP 73;SD 348;2SG 257-8; 1T 32,159(MYP 132;1TT 52);2T 92(1TT 201), 263(1TT 241);3T 371(1TT 355;4T 616;7T 44(3TT 93);8T 34(ChS 101;3TT 219-20) - 4:7 RV 6T 320(CM 80;2TT 539)   info